เที่ยวตลาดปลาสึกิจิ

Home / สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น / เที่ยวตลาดปลาสึกิจิ

ตลาดค้าส่งกลางมหานครโตเกียว (อังกฤษ: Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market; ญี่ปุ่น: 東京都中央卸売市場 โทเกียว-โตะ ชูโอ โอะโระชิอุริ ชิโจ ?) หรือเป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนาม ตลาดสึกิจิ (ญี่ปุ่น: 築地市場 สึกิจิ ชิโจ ?) เป็นตลาดค้าส่งปลาและของทะเล ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังคงเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าจะเทียบกับตลาดค้าส่งประเภทอื่น ๆ ก็ตาม

ตลาดปลาสึกิจิมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอสึกิจิ ในแขวงชูโอ, กรุงโตเกียว มีการค้าขายตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของทุกวัน มีความน่าใจตรงที่มีการประมูลปลาทูน่าแข่งขันกัน ในปี ค.ศ. 2012 ตลาดปลาสึกิจิได้ถูกจัดอันดับให้เป็นตลาดสดที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ 2 จากสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

ตลาดปลาแห่งแรกในโตเกียวถูกจัดตั้งขึ้นโดย โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ปฐมโชกุนแห่งเอะโดะ เพื่อสะดวกต่อการจัดหาวัตถุดิบเพื่อบริโภคในปราสาทเอะโดะ อิเอะยะซุได้เชิญชวนชาวประมงจากสึกุดะในโอซะกะ มาขายปลาที่นครเอะโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ทั้งนี้ ปลาต่าง ๆ ไม่ได้ถูกนำไปขายตรงถึงปราสาท แต่ไปขายในบริเวณใกล้ ๆ กับ สะพานนิฮง ซึ่งที่นั่นถูกเรียกว่า อุโอะงะชิ (ท่าปลา) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของเอะโดะ

สิงหาคม ค.ศ. 1918 เกิดการจลาจลข้าว (โคะเมะ โซโด) ซึ่งมีผู้ประท้วงและก่อจลาจลในกว่าร้อยเมือง เพื่อต่อต้านภาวะขาดแคลนอาหารและราคาข้าวที่แพง รัฐบาลจักรวรรดิญี่ปุ่นถูกกดดันให้จัดตั้งสถาบันเพื่อจำหน่ายอาหารแห่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมือง จนในที่สุด กฎหมายตลาดค้าส่งกลาง จึงถูกตราขึ้นในเดือน มีนาคม ค.ศ. 1923