เที่ยววัดนิชิฮงงัน หนึ่งในสำนักโจโดชินชูในนครเคียวโตะ

Home / มรดกในประเทศญี่ปุ่น / เที่ยววัดนิชิฮงงัน หนึ่งในสำนักโจโดชินชูในนครเคียวโตะ

วัดนิชิฮงงัน (ญี่ปุ่น: 西本願寺 นิชิฮงงัน-จิ ?) หรือ วัดฮงงันตะวันตก เป็นหนึ่งในสองวัดพุทธของสำนักโจโดชินชูในนครเคียวโตะ อีกวัดหนึ่งคือ วัดฮิงะชิฮงงัน (วัดฮงงันตะวันออก)

วัดแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2145 โดยโชกุน โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ซึ่งเขาได้แยกวัดฮงงันออกเป็นสองวัดคือ วัดตะวันออกและวัดตะวันตก เพื่อที่จะลดทอนอิทธิพลของสำนักโจโดชินชู

วันนิชิฮงงัน ได้รับเป็นขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เคียวโตะโบราณ ซึ่งมีสถานะเป็นมรดกโลก เที่ยวประเทศจีน